THÔNG BÁOUBND xã Hòa Thành thông báoSố điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn xã.