Nhằm giảm nơi sinh sản của muỗi và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn xã.Sáng ngày 12/5, Đồng loạt tại 06 thôn và 04 trường học trên địa bàn xã, các ban ngành, đoàn thể: Đoàn thanh niên, học sinh, hội phụ nữ, hội nông dân, trưởng phó các ...