PHIẾU KHẢO SÁT ONLINE

 

Phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính

(Theo quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 của UBND tỉnh Phú Yên)

 

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Hòa Thành  trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Mọi thông tin công dân cung cấp đều đảm bảo tính bảo mật.

HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT

.Công dân truy cập Website của UBND xã: http://hoathanh.donghoa.phuyen.gov.vn

  vào mục PHIẾU KHẢO SÁT

-Hoặc dùng tính năng quyets mã QR của Zalo hoặc camera của điện thoại thông minh để quét vào mã QR dưới đây: