Công văn trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn Phú Lễ-xã Hòa Thành